De kunst van rust IN je hoofd

futonomo

futonomo™ is de revolutionaire techniek die je controle geeft over je slaap door je te concentreren op je slaap als je ‘s nachts ongewenst wakker wordt door je gedachten.

Slaapverlies is voor 99% niet medisch, maar een probleem van ‘in gesprek gaan met jezelf’. Dat is het revolutionaire van futonomo. Het richt zich op de werkelijke oorzaak.

De futonomo techniek leert je hoe je niet met jezelf in gesprek gaat. De essentie daarvan is je je bewust bent van wat je gedachten zijn en dat je daar de juiste actie op hebt genomen.

Je leert:

  • je gedachten herkennen
  • deze voor je slaap juist te ‘parkeren’
  • hoe je er tijdens je slaap nee tegen kunt zeggen.

futonomo™ is the revolutionary technique that gives you control over your sleep by concentrating on your sleep if you are unintentionally awakened during the night by your thoughts.

Sleep loss is 99% not medical, but a problem of ‘talking to yourself’. That’s the revolutionary thing about futonomo. It focuses on the real cause.

The futonomo technique teaches you how not to talk to yourself. The essence of this is that you are aware of what your thoughts are and that you have taken the right action on them.

You learn:

  • recognize your thoughts
  • to ‘park’ it right before you sleep
  • how to say no to them, when they waken you
Milco Linssen

De techniek is ontwikkeld door Milco Linssen.

Hij doet sinds 2015 onderzoek naar HOE en WAARMEE je het beste slaapt.

Daaruit kwam onder andere een revolutionair hoofdkussen voort.

Het belangrijkste inzicht is dat doorslapen een zaak is van rust VOOR je hoofd én rust IN je hoofd.

In de praktijk: de basis is heerlijk liggen = je hoofdkussen.

Gedachten daarentegen zijn sterk. Als je deze ook de baas bent, ben je je slaap de baas. De techniek ervoor doopte hij tot futonomo™.

The technique was developed by Milco Linssen.

He has been researching HOW and WHAT you sleep best since 2015.

This resulted in, among other things, a revolutionary pillow.

The most important insight is that sleeping through is a matter of rest FOR your head and rest IN your head.

External factors (mattress, coffee, etc.) only determine your sleep quality to a small extent.

Thoughts, on the other hand, are strongest. If you can master this one, you can master your sleep. He named the technique for it futonomo™.

De luxe van doorslapen

Pillow Wrapper new
Pillow Wrapper new
Joy Pillow Wrapper