Sleepy Days Co. is het bedrijf dat, gebaseerd op onderzoek en feiten, ieders slaap wil verbeteren. Wij doen dat middels het aanbieden van een innovatief hoofdkussen en bouwstenen om je eigen slaapritueel te maken.

Onze insteek is dat wij optimale slaapkwaliteit voor iedereen bereikbaar maken, op een praktische, no nonsense en toegankelijke wijze.

Onze kernwaarde is ‘Life, it’s all yours’

Dit reflecteert de essentie en waarde van slaap. Het is door de kwaliteit van slaap (voldoende én aan één stuk) dat je fysieke en vooral mentale energie krijgt. Dat maakt dat je je ‘tijd’ kunt benutten op de manier die je zelf kiest.

 

Sleepy Days Co. is the company that, based on research and facts, aims to improve everyone’s sleep. We do this by offering an innovative pillow and building blocks to create your own sleeping ritual.

Our approach is that we make optimal sleep quality accessible to everyone, in a practical, no-nonsense and accessible way.

Our core value is ‘Life, it’s all yours’

This reflects the essence and value of sleep. It is through the quality of sleep (sufficient and sound) that you get physical and especially mental energy. This means that you can use your ‘time’ in the way you choose.