Algemene voorwaarden

Bedankt voor je vertrouwen in de Pillow Wrapper.

We hebben alles overzichtelijk voor je gerubriceerd.

De Pillow Wrapper producten zijn onderdeel van Sleepy Days Company – Delft en zullen hier ook aangeduid worden als SDC, Pillow Wrapper of ‘wij’.

Producten
  1. De Pillow Wrapper HOME is het kussen dat bestaat uit 2 afzonderlijke kussen die samen met een sloop één hoofdkussen vormen.
  2. De Pillow Wrapper TRAVEL is de hoes die een zacht kussen comprimeert en vormt.
Proefslapen
  1. 7 dagen proefslapen van toepassing op de Pillow Wrapper HOME, start na ontvangst.
  2. Proefslapen is niet van toepassing op de Pillow Wrapper TRAVEL, wel de zichttermijn van 14 dagen.

Een Pillow Wrapper HOME mag u gebruiken en gebruikt retourneren binnen zeven dagen. Is het kussen niet geschikt voor u, dan kunt u het gratis retourneren, waarna u het volledige aankoopbedrag van de PIllow Wrapper inclusief sloop terugkrijgt.

Als u heeft gekozen voor achteraf betalen, dan vervalt de betalingsverplichting.

Per bestelling (adres/persoon) mag u één Pillow Wrapper HOME in gebruik nemen. U mag er uiteraard meerdere bestellen, maar neem deze in gebruik als de eerste bevalt. Idem voor extra slopen.

Uiteraard refunden we ongebruikte kussens altijd. U kunt deze tot 14 dagen na ontvangst retourneren met 100% refund.

Refund
  1. De Pillow Wrapper HOME wordt volledig gerefund als het product binnen 7 dagen is aangemeld voor retour. Je doet dit door het product voor retour aan te melden. 

    De knop zit onderin de website.

  2. Pillow Wrappers TRAVEL worden binnen de wettelijke termijn van 14 dagen volledig gerefund indien ongebruikt.
Verzendkosten
  1. Order boven € 40 worden gratis geleverd in Nederland, Belgie en Duitsland.
  2. Gratis retourneren is van toepassing voor orders boven € 49,-
Zakelijke bestellingen

Koopt u producten van Pillow Wrapper zakelijk, bijvoorbeeld als geschenk, dan is het refundbeleid niet van toepassing. U heeft uiteraard vooraf de mogelijkheid het product te bekijken/proberen. Wij adviseren u graag.

Privacy & AVG

De gegevens die wij verzamelen zijn beperkt tot de noodzakelijke ordergegevens bestaande uit NAW en de bestelling; deze worden opgeslagen in ons orderbestand.

Alle informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die u invoert tijdens het bestelproces, zullen worden opgeslagen in onze administratie. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor onze eigen marketingdoeleinden, in het bijzonder een nieuwsbrief. Hiervan kunt u zich ten allen afmelden.

Verwijderen gegevens

Stelt u erop prijs dat uw gegevens na bestelling worden verwijderd uit ons orderbestand, dan kunt u dit kenbaar maken per email: info@pillowwrapper.com.

Uw gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen in geen enkel geval worden verspreid aan derden.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Door cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen.

Garantie

Op elke Pillow Wrapper product zit een garantie van vijf jaar op constructie-assemblagefouten. Dit omvat het gehele ‘naaiwerk’ van het kussen. Deze garantie is van toepassing op de eerste eigenaar en bij overlegging van het aankoopbewijs.

Uitgesloten van garantie is de vulling.

Disclaimer

Deze webshop is onderdeel van Sleepy Days Company – Delft. De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De op deze website opgenomen reviews zijn door de schrijver op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Sleepy Days Company.

Pillow Wrapper behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van SDC. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij SDC, de eigenaar van de handelsnaam en alle andere rechten van Pillow Wrapper.

Aansprakelijkheid

Sleepy Days Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebruik van de door haar verkochte producten.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sleepy Days Company kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Sleepy Days Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Sleepy Days Company is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ons zo spoedig mogelijk worden aangepast. Wij kunnen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of verschillende kleurweergaven als gevolg van diverse lichtomstandigheden; waaronder sfeerfoto’s.